Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wyrysu lub wypisu z operatu ewidencyjnego.
 • Dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości (Akt Własności Ziemi, Księga Wieczysta, Akt Notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu)
 • Dla osób fizycznych - dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie - pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

120 zł - wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego za pierwszą działkę, budynek lub lokal,
12 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal,

Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

12 zł - pierwszą działkę, budynek lub lokal,
6 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wyrysu lub wypisu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacji wniosku, 3. Wydanie wypisów lub wyrysów

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wydawanie wypisów
 • wyrysów i wypisów
 • mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
 • informacji z operatu ewidencyjnego
 • Podobne usługi  

  Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego